SLO | ENG

Storitve

Spori in pravde

Naša skupina pravnikov svetuje strankam glede pravnih vprašanj v zadevah s področja intelektualne lastnine. Na podlagi obširnih praktičnih izkušenj ITEM uspešno zastopa stranke v vseh sporih glede intelektualne lastnine, vključno z ugovori pred Uradom RS za intelektualno lastnino, upravnimi spori pred Upravnim sodiščem, pravdami pred sodišči zaradi ničnosti ali kršitev in ugovornimi postopki pred Uradom za harmonizacijo notranjega trga (OHIM). Z razvejano mrežo sodelavcev v tujini vam ITEM lahko pomaga tudi pri uveljavitvi ali obrambi svojih intelektualnih pravic v državah na Balkanu (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija).  

ITEM aktivno sodeluje pri razvoju slovenske zakonodaje s področja intelektualne lastnine tako s posredovanjem svojih predlogov za spremembe zakonodaje pristojnim organom kot tudi s soustvarjanjem sodne prakse z zastopanjem v postopkih pred višjimi sodišči in pred Vrhovnim sodiščem.   

Na podlagi obširnih izkušenj in poznavanja zakonodaje razvijamo uspešne strategije za vodenje sporov in pravd, ki jih prilagajamo vsakemu posameznemu primeru posebej, upoštevajoč strankine potrebe in želje.

  • Svetovanje s področja sporov in pravdnih postopkov
  • Ugovorni postopki
  • Upravni spori
  • Tožbe zaradi kršitve patentov, znamk ali modelov
  • Tožbe zaradi ničnosti ali neuporabe
  • Izvršilni postopki
  • Vložitev kazenske ovadbe v primeru kaznivega dejanja zaradi neupravičene uporabe tujega patenta, modela, znamke ali firme