SLO | ENG

Storitve

Modeli

Naši zastopniki za modele imajo veliko izkušenj v zvezi s postopki pred Uradom RS za intelektualno lastnino in Uradom za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) kot tudi s postopki pred slovenskimi sodišči. S svojimi sodelavci v tujini ITEM opravlja cel spekter storitev v povezavi z modeli, vključno s postopki v državah na Balkanu (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija). 

  • Svetovanje o zadevah v zvezi z modeli
  • Prijava in registracija modelov – slovenski nacionalni model, Skupnostni model (CTM), mednarodni model
  • Obnove veljavnosti modelov
  • Spori